Zależność wydolności fizycznej od wieku u ludzi
witaminy sklep

postheadericon Zależność wydolności fizycznej od wieku u ludzi

Trening fizyczny podjęty w każdym wieku przynosi znaczną poprawę sprawności mechanizmów adaptacji wysiłkowej organizmu. W każdym wieku zwiększa wydolność fizyczną. Niewiele jeszcze wiadomo o drogach, na jakich podobny efekt – wzrost wydolności fizycznej – osiągany jest pod wpływem treningu u ludzi w różnym wieku. Wiadomo, że są to częściowo różne drogi. Tak np. jednakowy wzrost maksymalnego pochłaniania przez organizm tlenu osiągany jest u ludzi starszych przy mniejszym udziale wzrostu objętości wyrzutowej serca (a za nią – maksymalnej objętości minutowej) niż u ludzi młodszych. U ludzi starszych bardziej zwiększa się ekstrakcja, czyli wychwytywanie tlenu z krwi, i ona głównie przyczynia się do wzrostu maksymalnego pochłaniania tlenu pod wpływem treningu.

Opublikowano wyniki badań, które wskazują na to, że trening fizyczny, który u ludzi młodych powoduje zwiększenie zarówno liczby, jak i rozmiarów mito- chondriów w trenowanych mięśniach, u ludzi starszych zwiększa tylko rozmiary mitochondriów, nie wpływając już na ich liczbę.

Dotychczas przeprowadzono tylko bardzo nieliczne badania poświęcone zależności poszerzenia granic adaptacji wysiłkowej pod wpływem treningu od wieku człowieka. W świetle obrazu starzejących się populacji w krajach rozwiniętych i w świetle perspektyw przesuwania się „w górę” wieku produkcyjnego w wielu krajach świata problem ten nabiera szczególnej wagi.

Interesujący może być z tego punktu widzenia problem „magazynowania”, czyli „retencji”, nabytej w wyniku treningu sprawności adaptacji wysiłkowej. W przeprowadzonych niedawno w Szwecji badaniach najlepszych młodych pływaczek stwierdzono, że różniły się one od nie uprawiających wyczynowo sportu rówieśniczek przede wszystkim znacznie większym maksymalnym pochłanianiem przez organizm tlenu (wydolnością fizyczną), większymi rozmiarami klatki piersiowej, płuc i serca oraz większą objętością krwi. Część tych dziewcząt zbadano ponownie 7-8 lat po przerwaniu przez nie treningu pływackiego. Okazało się, że zachowały one prawie nie zmienione większe rozmiary układu oddechowego, narządu krążenia i większą objętość krwi w porównaniu ze swymi rówieśniczkami, natomiast w ciągu tego czasu ich wydolność fizyczna (maksymalne pochłanianie tlenu) zmniejszyła się drastycznie.

Podobne wyniki przyniosły badania narciarzy i biegaczy na przełaj, powtórzone w 10-30 lat po przerwaniu przez nich systematycznego treningu. Ludzie ci zachowali większe rozmiary serca, płuc i większą objętość krwi, natomiast ich wydolność fizyczna była znacznie mniejsza od wydolności ciągle aktywnych sportowo ich rówieśników w średnim lub starszym wieku, choć była znacznie wyższa niż u ludzi, którzy osiągnęli ten sam wiek prowadząc siedzący tryb życia.

Leave a Reply