Zaopatrzenie mięśni w substraty energetyczne podczas pracy mięśniowej

postheadericon Zaopatrzenie mięśni w substraty energetyczne podczas pracy mięśniowej

W pełnym spoczynku mięśnie korzystają prawie wyłącznie z kwasów tłuszczowych jako substratu, którego metabolizm pokrywa koszt energetyczny ich podstawowych procesów życiowych. Duża część wolnych kwasów tłuszczowych wychwytywanych przez mięśnie pozostające w spoczynku wbudowywana jest do trójglicerydów mięśniowych, mała część metabolizowana jest bezpośrednio. Syntezie trój glicerydów w mięśniach towarzyszy ich ciągły rozpad z uwalnianiem wolnych kwasów tłuszczowych, których utlenianie pokrywa większą część zapotrzebowania energetycznego komórek mięśniowych w spoczynku. Znikoma część wydatku energetycznego spoczywających mięśni pokrywana jest przez metabolizm węglowodanów: glikogenu mięśniowego oraz glukozy wychwytywanej z krwi.

Glikogen zgromadzony w mięśniach może być wykorzystywany tylko przez te mięśnie, w których się znajduje. Chodzi o to, że w wyniku aktywacji gliko- genolizy (patrz str. 39) powstają ufosforylowane pochodne glukozy nie przenikające przez błony komórkowe, nie mogą więc wydostać się do krwi, która dostarczałaby je do innych tkanek. Metabolizm glukozy uwalnianej z glikogenu służy więc tylko tej komórce mięśniowej, do której „należał” ten glikogen.

Inaczej przedstawia się sytuacja w wątrobie. Od fosforylowanych pochodnych glukozy, powstających podczas rozpadu glikogenu wątrobowego, może w komórkach wątroby zostać odłączona reszta fosforanowa, ponieważ znajduje się w nich odpowiedni enzym katalizujący tę reakcję. W efekcie powstaje wolna glukoza, która może swobodnie dyfundować przez błony komórek wątrobowych do krwi. Rozniesiona przez krew po całym organizmie może być wychwytywana przez komórki różnych narządów, np. mięśni, układu nerwowego, tkanki tłuszczowej i in., gdzie włączana jest w pulę metaboliczną tych komórek. W komórkach, o których była tu mowa, glukoza może zostać wykorzystana jako sub- strat energetyczny, może służyć do budowy zapasów glikogenowych tych komórek, może zostać przekształcona na cząsteczki tłuszczów i zmagazynowana w takiej postaci (np. w tkance tłuszczowej) itd. O losach glukozy wychwyconej przez komórki różnych narządów z krwi decyduje aktualny stan czynnościowy tych komórek, częściowo zależny od wpływu wywieranego na nie przez różne hormony.

Leave a Reply