Zapasy ustrojowe glukozy

postheadericon Zapasy ustrojowe glukozy

Jak widać, zapasy wątrobowe glikogenu są niewielkie, a ponadto nie są wyczerpywane do końca, nawet w warunkach bardzo znacznego uszczuplenia ogólnych zasobów energetycznych organizmu. Część ich jest niedostępna dla czynników mobilizujących glikogen wątrobowy, np. podczas pracy fizycznej lub głodu, i jest przypuszczalnie wykorzystywana tylko na własne potrzeby metaboliczne tego narządu.

Zapasy ustrojowe glukozy nie pokrywają w pełni nawet dobowego zapotrzebowania na ten substrat energetyczny. Związek ten musi więc być syntetyzowany przez organizm nawet w okresach między posiłkami: organizm musi wtedy dostarczać materiału wyjściowego do syntezy cząsteczek glukozy. Synteza taka przebiega przede wszystkim w wątrobie. Materiałami wyjściowymi są: kwas mlekowy, pirogronowy, glicerol i aminokwasy, głównie alanina. W ustroju kwas pirogronowy i kwas mlekowy powstają podczas przemiany węglowodanów, głównie w mięśniach, glicerol uwalniany jest razem z wolnymi kwasami tłuszczowymi z trójglicerydów tkanki tłuszczowej, aminokwasy zaś uwalniane są podczas rozpadu białek, głównie mięśniowych. Niektóre z nich (np. wspomniana alanina) mogą powstać w tzw. reakcji transaminacji z kwasu pirogronowego. Synteza glukozy z tych związków nazywa się glukoneogenezą.

Badacze amerykańscy, V.R. Young i N.S. Scrimshaw opisali interesujące wyniki swych prac dotyczących glukoneogenezy w okresach międzyposiłkowych u zdrowych, młodych ludzi pozostających na normalnej diecie. Już w 3 godziny po przyjęciu posiłku, o godz. 22, stwierdzano wzrost stężenia we krwi aminokwasów będących prekursorami glukoneogenezy. Ponieważ wiadomo, że wychwytywanie przez wątrobę prekursorów glukoneogenezy i syntetyzowanie z nich cząsteczek glukozy jest proporcjonalne do ich stężenia we krwi (choć jest modyfikowane przez szereg innych czynników), znaczyło to, że już w 3 godziny po spożyciu zwykłego posiłku organizm zaczynał syntetyzować „własną” glukozę.

Leave a Reply