Zasoby fosfokreatyny w mięśniach
dentofobia

postheadericon Zasoby fosfokreatyny w mięśniach

Zasoby fosfokreatyny w mięśniach człowieka są znaczne, jednak zmniejszać mogą się do znikomych wartości w wyniku dłuższego, intensywnego wysiłku fizycznego.

Część adenozynodwufosforanu (ADP) powstającego z adenozynotrójfosforanu (ATP) podczas skurczów mięśni przekształca się z powrotem w ATP w cyto- plazmie, kosztem energii zyskiwanej w toku glikolizy (przemiana glukozy do kwasu pirogronowego) i rozpadu fosfokreatyny. Część ADP dyfunduje natomiast do mitochondriów. Zmniejszenie stosunku mitochondrialnego adenozynotrójfosforanu do adenozynodwufosforanu (ATP/ADP), jakie występuje w tej sytuacji, jest czynnikiem aktywującym procesy utleniania przebiegającego właśnie w mitochondriach. W toku fosforylacji sprzężonej z utlenianiem (tzw. fosforylacja oksydatywna) regenerowane są cząsteczki ATP przenikające następnie do cytoplazmy, gdzie mogą być dalej wykorzystywane jako źródło energii do skurczów mięśni.

Innym źródłem energii do resyntezy ATP są – jak już wspomniano – wolne kwasy tłuszczowe, spalane w komórkach mięśniowych podczas ich pracy. Pochodzą one z krwi, do której uwalniane są z trójglicerydów tkanki tłuszczowej, częściowo z własnych trójglicerydów mięśni. Ostatnio coraz więcej badań wskazuje na to, że mogą być przez mięśnie wykorzystywane również wolne kwasy tłuszczowe, zawarte w trój glicerydach wchodzących w skład tzw. lipoproteidów osocza krwi. Podczas pracy mięśniowej zostaje aktywowana w mięśniach lipaza lipoprotei- dowa – enzym powodujący właśnie rozpad trójglicerydów zawartych w lipo- proteidach osocza przepływającej przez mięśnie krwi i uwalnianie z nich kwasów tłuszczowych.

Leave a Reply