Zdanie profesora Stephena Boydena Zdanie profesora Stephena Boydena
dermatoskopia lublin

postheadericon Zdanie profesora Stephena Boydena

Zdaniem znanego biologa australijskiego, profesora Stephena Boydena, podstawowe cechy organizmu człowieka, decydujące o jego zdolnościach przystosowawczych, wykształciły się jeszcze w okresie przedneolitycznym.

Człowiek, aby mógł sprostać naporowi wpływów nowego, tworzonego przez siebie świata, musi znać granice ich tolerancji i czynniki, które je zawężają, musi znać możliwości i sposoby ich poszerzania. I – co najważniejsze – musi umieć realizować w życiu postulat zgodności adaptacyjnych swego organizmu i wymogów środowiska. Tam, gdzie występuje konflikt między wymogami życia i środowiska a możliwościami sprostania im przez organizm, bądź możliwości organizmu muszą zostać zwiększone, bądź musi ulec zmianie środowisko. Jest to absolutny warunek zachowania zdrowia i zdolności do różnych form działalności zawodowej, społecznej i innych. Jest to warunek przetrwania.

Spełnienie tego warunku wymaga znajomości natury i zakresu możliwości adaptacyjnych ustroju. Wiedzę tę należy permanentnie rozwijać i upowszechniać, tak jak permanentnie postęp techniczny zmienia warunki życia. W : Human Biology of Environmental Change, J.M. Vorster (red.), International Biological Programme Publ., London 1972, str. 3.

Leave a Reply