Zdolność wysiłkowa a doping - kontynuacja
klinika medycyny estetycznej warszawa

postheadericon Zdolność wysiłkowa a doping – kontynuacja

Istnieje od pewnego czasu popularna wśród części sportowców, trenerów i działaczy sportowych przekonanie, że związki o działaniu anabolicznym (tzw. sterydy anaboliczne), pod pewnymi względami podobnym do działania męskich hormonów płciowych, przyspieszają rozwój siły mięśniowej. Dochodzą informacje, że tu i ówdzie syntetyczne sterydy anaboliczne stosowane są podczas treningu (zwłaszcza tzw. treningu siłowego) z nadzieją na przyspieszenie i zwiększenie przyrostu siły mięśniowej. Popularne przekonanie znów odbiega od faktów naukowych. Analiza opublikowanych wyników badań dotyczących tego zagadnie- Zagadnienie to szczegółowo omawia monografia: Kozłowski S., Rewerski W. (red.) Doping. PZWL, Warszawa 1979. nia, dokonana przez organizację medycyny sportowej w Stanach Zjednoczonych podkreśla brak wiarygodnych danych, które wskazywałyby, że taki efekt rzeczywiście występuje u ludzi. Zresztą i badania na zwierzętach, opublikowane ostatnio, nie wykazały oczekiwanego wpływu sterydów anabolicznych (androgenów) na efekty adaptacji organizmu do obciążeń wysiłkowych o wysokim stopniu intensywności.

Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że stosowanie sterydów anabolicznych w jakimkolwiek innym celu niż odpowiednio kontrolowana terapia wiąże się z ryzykiem powikłań groźnych dla zdrowia i życia.

Z omówionym wyżej pośrednio wiąże się inne, ważne zagadnienie. Na sprawność mechanizmów adaptacyjnych mogą ubocznie wpływać również niektóre z tych środków, których stosowanie jest uzasadnione potrzebami leczenia różnych przewlekłych chorób i które stosowane są pod kontrolą lekarza. Mogą one m.in. ubocznie zmniejszać zdolność do pracy, tolerancję zmian temperatury środowiska itp. Przyjmujący je człowiek „płaci” fizjologicznie więcej za obciążenie pracą, za przeżycie gorącego lata, chłodnej zimy. A jest to przecież człowiek, którego organizm powinien być właśnie chroniony przed przeciążeniem. Pilna jest potrzeba głębszego poznania tego zagadnienia.

Leave a Reply