Zdolności adaptacyjne organizmu do wysiłków fizycznych a wiek człowieka cz. II

postheadericon Zdolności adaptacyjne organizmu do wysiłków fizycznych a wiek człowieka cz. II

Najłatwiej uchwytną chyba, a być może i najbardziej charakterystyczną cechą starzejącego się organizmu jako całości jest utrata sprawności adaptacyjnej. Możliwe też, że starzenie się takie, jakie widzimy w organizmie jako całości, jest bardziej wyrazem postępującego upośledzenia funkcji mechanizmów integracyjnych niż zmian w poszczególnych rodzajach komórek, tkanek czy narządów. Nie tylko z teoretycznego punktu widzenia interesujący jest fakt większego pogorszenia z wiekiem tych wskaźników „sprawności czynnościowej” organizmu, które są wyrazem zintegrowanej reakcji kilku lub wielu narządów czy układów na różnego rodzaju obciążenia, niż tych, które wyrażają zmiany w działaniu poszczególnych narządów.

Była już o tym mowa, że w świetle wyników wielu badań zmiana sposobu życia w późniejszych jego latach może być istotnym czynnikiem pogłębiającym związane ze starzeniem się zmniejszenie sprawności adaptacyjnej organizmu (ryc. IY.31).

Śmierć, poprzedzona starzeniem się, jest ceną, jaką wyżej zorganizowane organizmy płacą za swoją ewolucję. Warto o tym pamiętać przy okazji różnych spekulacji na temat perspektyw przedłużania życia. Brak jest dowodów na to, że można zwolnić tempo zmniejszania się zdolności adaptacyjnych z wiekiem. Nie ulega natomiast wątpliwości, że nawet w późnych latach życia zdolności te można zwiększyć, a przede wszystkim – że można dążyć do eliminacji tych czynników, związanych głównie ze stylem życia i wpływami środowiska, które upośledzają sprawność mechanizmów przystosowawczych.

Wynika z uwag powyższych, że jednym z takich czynników jest nieuzasadnione, nadmierne zmniejszenie aktywności ruchowej. Dlatego zasługują na uwagę badania, których wyniki rzucają światło na podatność organizmu człowieka na trening fizyczny w różnych okresach życia.

Leave a Reply