Zmęczenie - konkluzje Zmęczenie - konkluzje
chwilówki chwilówki

postheadericon Zmęczenie – konkluzje

Zbliżanie się do granic adaptacji do pracy sygnalizowane jest zmęczeniem i zmęczenie pozwala człowiekowi na utrzymanie obciążenia pracą w granicach zakreślonych przez zdolności przystosowawcze jego organizmu. Przekroczenie tych granic może grozić przeciążeniem organizmu, może niekiedy (zwłaszcza gdy powtarza się) zagrażać zdrowiu.

Jak wynika z lektury powyższego rozdziału, o fizjologicznych mechanizmach zmęczenia różnego rodzaju aktywnością fizyczną, a tym bardziej umysłową, powiedzieć można niezbyt wiele. Zbyt mały wysiłek włożyła fizjologia w poznanie tych zagadnień, zwłaszcza w odniesieniu do zmęczenia występującego w realnych warunkach pracy zawodowej i innych sytuacjach życia codziennego.

Trudno jest jeszcze ująć wyniki nielicznych badań dotyczących tego zagadnienia w naprawdę syntetyczny obraz. Wyniki tych badań nieraz z ogromną precyzją metodyczną wyjaśniających różne szczegóły zagadnienia nie zostały jeszcze przez nikogo dotychczas złożone w sposób, który mógłby konkurować z przedstawieniem problemu przez Angelo Mosso, profesora fizjologii na uniwersytecie w Turynie, w monografii wydanej prawie przed… 100 laty. Mają w tej dziedzinie znaczący udział i polscy badacze (patrz str. 102).

W przekonaniu autora właśnie problem fizjologicznych mechanizmów zmęczenia i jego roli biologicznej w zmieniających się warunkach życia powinien być ujmowany w kontekście funkcji całego organizmu. Pięknie ujął to Mosso, który we wspomnianym dziele wyszedł od obserwacji zmęczenia gołębi pocztowych i historii fizjologicznych badań aktywności ruchowej człowieka i poprzez opisy ówczesnych doświadczalnych badań zjawiska doszedł do zagadnienia pracy umysłowej, przeciążenia nią dzieci w szkole i innych społecznych aspektów sprawy.

Leave a Reply