Zmęczenie umysłowe

postheadericon Zmęczenie umysłowe

U podłoża zmęczenia umysłowego leżą zmiany fizjologiczne w układzie nerwowym. Brak metod badawczych, które pozwoliłyby na ich poznanie, zniechęca fizjologów do studiów tych zagadnień, niezmiernie ważnych dla każdego człowieka. Zmęczenie umysłowe pozostaje więc nadal domeną zainteresowań psychologów.

Nie ulega wątpliwości, że jest to zjawisko złożone, wynikające z kompleksowego działania bodźców środowiska, przeżyć natury emocjonalnej i wysiłku umysłowego. Jego obraz subiektywny – uczucie ociężałości i niechęci do kontynuowania pracy, drażliwość lub apatia itd. – jest każdemu dobrze znany. Objawy obiektywne to upośledzenie czucia i percepcji (np. zaburzenia ostrości widzenia, obniżenia zdolności różnicowania bodźców i in.), spowolnienie reakcji czuciowo-ru- chowych, dezorganizacja realizacji zadań, zakłócenie koordynacji ruchów, zakłócenie uwagi i in..

Jest możliwe, że w rozwoju zmęczenia umysłowego, cechującego się utrudnieniem utrzymywania czujności, odgrywa rolę zmniejszenie wpływu tzw. układu siateczkowatego pnia mózgu, zwłaszcza wzgórza, na wyższe części ośrodkowego układu nerwowego, z korą mózgową włącznie.

Leave a Reply