Zmiany metaboliczne w organizmie
http://www.styrmann.com.pl/pl/produkty/styropian/styropian-ekstrudowany-xps

postheadericon Zmiany metaboliczne w organizmie

Ostatnio opisano bardzo interesujące zmiany metaboliczne, które rozwijają się w organizmie człowieka już w ciągu 2 tygodni unieruchomienia w łóżku, m.in. zmniejszenie tolerancji węglowodanów. Po przyjęciu posiłku bogatego w cukry lub np. po wstrzyknięciu dożylnym glukozy jej stężenie we krwi szybko wzrasta, po czym obniża się, powracając stopniowo do normy. Przyczyną obniżania się stężenia glukozy we krwi w takich warunkach jest działanie hormonu trzustki, insuliny, której wydzielanie pobudzane jest właśnie przez wzrost stężenia glukozy we krwi. U ludzi z otyłością, u ludzi chorych na cukrzycę i w niektórych innych chorobach przemiany materii wzrost stężenia glukozy we krwi jest większy, a jego powrót do normy wolniejszy. Wydzielanie insuliny może nie być zmienione lub może być mniejsze. W pierwszym przypadku przyczyną większego wzrostu i dłuższego utrzymywania się na podwyższonym poziomie stężenia glukozy we krwi jest zmniejszenie wrażliwości różnych tkanek na insulinę (insulina zwiększa transport glukozy z krwi do komórek). W drugim przypadku upośledzona jest wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki.

Takie właśnie zmniejszenie tolerancji węglowodanów stwierdzono w warunkach nawet krótkotrwałego ograniczenia aktywności ruchowej. Czy można wysunąć stąd wniosek, że niska ogólna aktywność ruchowa współczesnego człowieka jest czynnikiem mającym znaczenie w patogenezie wspomnianych chorób metabolicznych? Na wniosek taki jest jeszcze za wcześnie. Zbyt mało wiadomo o mechanizmie opisanych zaburzeń metabolicznych występujących w warunkach hipokinezji. Z drugiej jednak strony – są dane, które dowodzą, że trening fizyczny jest jedynym czynnikiem „normalizującym” upośledzoną tolerancję węglowodanów stwierdzaną u pewnego odsetka ludzi w średnim wieku (tzw. stan przedcukrzycowy lub cukrzyca graniczna – border-line diabeteś). Skojarzenie tych dwu faktów zmusza do zastanowienia się nad tym aspektem zagadnienia.

Leave a Reply