Znaczenie dostatecznej wydolności fizycznej
dla amazonek

postheadericon Znaczenie dostatecznej wydolności fizycznej

Tak więc im niższą wydolnością fizyczną dysponuje człowiek, tym niższe są nie tylko jego maksymalne możliwości, rzeczywiście coraz rzadziej wykorzystywane, ale tym mniejszą ich część może wykorzystać podczas różnych czynności związanych z wysiłkiem fizycznym. Wymogi pracy zawodowej i różnych czynności codziennego życia, dość niewielkie z punktu widzenia ogólnego wydatku energii, mogą przekraczać 30-40% niskiego u ludzi prowadzących siedzący tryb życia maksimum (maksymalnego pochłaniania tlenu). Po przekroczeniu tej granicy praca staje się uciążliwa i męcząca.

Bez wątpienia czynnik zmęczenia fizycznego, tak często występującego u bardzo wielu ludzi nie z powodu ciężkości samej pracy, tzn. wysokiego jej kosztu energetycznego, lecz z powodu ich niskiej wydolności fizycznej, odgrywa rolę w powstawaniu tzw. zmęczenia przewlekłego, stanu przedpatologicznego, stwierdzanego coraz częściej i rzutującego na zdrowie i aktywność coraz większej liczby ludzi (jego przyczyny są zresztą złożone, niska wydolność fizyczna jest jedną z nich).

Demonstratywnym przykładem znaczenia dostatecznej wydolności fizycznej w życiu codziennym mogą być badania dr Irmy Astrand ze Sztokholmu, z których wynika, że podczas dużej części czynności wykonywanych w ciągu dnia w domu przez kobiety opiekujące się jednym-dwojgiem dzieci w wieku przedszkolnym zapotrzebowanie ustroju na tlen przekraczało 40% ich niskiego maksymalnego pochłaniania przez organizm tlenu. Ponieważ kobiety te cechowała niska wydolność fizyczna, obciążenie zajęciami domowymi przekraczało „tolerowaną” granicę 30% wydolności fizycznej, było przyczyną ciągłego ich zmęczenia, rzutującego również na ich sferę emocjonalną.

Leave a Reply