Znana cecha otyłości Znana cecha otyłości
omega 3 hashimoto

postheadericon Znana cecha otyłości

Można tu dodać, że również dieta redukująca, niskokaloryczna, stosowana w warunkach normalnego życia (poza szpitalem), powoduje względnie łatwo obniżenie ciężaru ciała do pewnej granicy, której przekroczenie „w dół” jest znacznie trudniejsze. Niektórzy badacze sądzą, że i tu przyczyna stabilizacji ciężaru ciała jest podobna jak przy obniżającym jego ciężar treningu fizycznym – osiągnięcie pewnej granicy rozmiarów komórek tłuszczowych, poniżej której trudno jest „opróżnić” je z tłuszczów.

Trening fizyczny powoduje także szereg innych adaptacyjnych zmian metabolicznych, które mogą odgrywać pewną rolę w mechanizmie uruchamiania zapasów tłuszczowych w organizmie. Podczas wysiłków fizycznych mobilizacja wolnych kwasów tłuszczowych z trójglicerydów komórek tłuszczowych zachodzi pod skojarzonym wpływem różnych hormonów działających Upolitycznię i innych – wzmagających efekt pierwszych. Wydzielanie tych hormonów podczas wysiłków fizycznych zwiększa się. Ogólnie efekt ten wyraża się we wzroście „aktywności mobilizującej lipidy” krwi. Otóż trening zwiększa wrażliwość komórek tłuszczowych na działanie różnych czynników „mobilizujących lipidy”. Mobilizacja lipidów z tkanki tłuszczowej staje się łatwiejsza i zwiększa się przepływ lipidów np. do mięśni, które pod wpływem treningu nabywają większej zdolności korzystania właśnie z kwasów tłuszczowych jako ze źródła energii.

Znaną cechą otyłości jest obniżona wrażliwość różnych tkanek na działanie insuliny. Trening fizyczny wywołuje przeciwny efekt – zwiększa wrażliwość tkankową na insulinę, zmniejsza jej stężenie we krwi i zmniejsza wzrost wydzielania tego hormonu pod wpływem glukozy. Czy ma to jakieś znaczenie w zwalczaniu otyłości – trudno jest dzisiaj powiedzieć. W każdym razie zjawisko to zasługuje na baczną uwagę i dalsze badania.

Podsumowując – do najbardziej interesujących z punktu widzenia zwalczania otyłości efektów nasilonej aktywności ruchowej trzeba zaliczyć zmniejszenie ogólnej masy tkanki tłuszczowej w organizmie ze zmniejszeniem rozmiarów adipocytów, obniżenie stężenia we krwi insuliny i stężenia trójglicerydów (lipoproteidów o niskiej gęstości) oraz zwiększenie tolerancji węglowodanów.

Leave a Reply