Źródła energii do pracy mięśniowej - kontynuacja
odnawialne źródła energii

postheadericon Źródła energii do pracy mięśniowej – kontynuacja

ATP jest to związek zawierający wiązania wysokoenergetyczne. Energia wiązań fosforanowych ATP może być bezpośrednio przenoszona na systemy białek kurczliwych mięśni. W tym znaczeniu ATP jest jedynym bezpośrednim źródłem energii do skurczu komórek mięśniowych, co nie oznacza, że jest to jedyne w ogóle źródło tej energii. Przeciwnie, jak będzie o tym jeszcze mowa niżej, zasoby ATP w mięśniach są bardzo małe, natomiast związek ten ulega błyskawicznej odbudowie z produktów swojego rozpadu, kosztem energii uwalnianej przy rozpadzie fosfokreatyny i przemianie (głównie tlenowej) węglowodanów, wolnych kwasów tłuszczowych i ketokwasów. Można więc uważać ATP za związek stanowiący formę przeniesienia energii z różnych jej źródeł na system białek kurczliwych mięśni. W tej swojej funkcji „przenośnika” energii w mięśniach adenozynotrójfosforan jest niezastąpiony.

Aktywność miozyny zatem, jako enzymu katalizującego rozpad ATP, zwiększa się w wyniku pobudzenia włókna mięśniowego. Znaczy to, że skróceniu nici aktomiozynowych towarzyszy aktywacja enzymu, który katalizuje reakcję dostarczającą energii właśnie do skurczu tych nici białkowych.

Nie koniec na tym. Wzrost stężenia jonów wapniowych w komórce aktywuje także przemianę węglowodanów dostarczającą energii do odbudowy cząsteczek ATP, które mogą być bezpośrednim źródłem energii do dalszych skurczów mięśnia.

Mechanizm pobudzenia glikogenolizy (rozpad glikogenu z uwolnieniem fosforylowanych cząsteczek glukozy) i glikolizy (rozpad glukozy), zapoczątkowany przez wzrost stężenia jonów wapniowych w komórce mięśniowej, jest dość złożony. Ponieważ jest to zarazem bardzo interesująca reakcja, ilustrująca „kaskadową” aktywację enzymów, przedstawiono ją w uproszczeniu na ryc. IV. 16.

Leave a Reply