Źródła energii do pracy mięśniowej
mata do jogi warszawa

postheadericon Źródła energii do pracy mięśniowej

Skurcze mięśni szkieletowych wyzwalane są przez impulsy docierające do nich drogami włókien ruchowych, wchodzących w skład nerwów łączących mięśnie z ośrodkowym układem nerwowym. Impuls nerwowy, docierający do zakończenia włókna nerwowego w mięśniu (miejsce styku nerwu z mięśniem nazwano synapsą), powoduje uwolnienie z tego zakończenia chemicznego przekaźnika pobudzenia, jakim jest w tym przypadku acetylocholina. Błona komórkowa włókna mięśniowego wykazuje polaryzację elektryczną: jej powierzchnia zewnętrzna ma ładunek dodatni, a wewnętrzna – ujemny. Acetylocholina wywołuje depolaryzację błony komórkowej komórki mięśniowej. Komórka mięśniowa zostaje pobudzona.

Przesunięcia jonowe, towarzyszące pobudzeniu komórki mięśniowej, powodują ostatecznie uwolnienie jonów wapnia z siateczki endoplazmatycznej do cytoplazmy komórkowej. Jest to zjawisko o kluczowym znaczeniu dla przebiegu dalszych zmian w komórce mięśniowej. Wzrost bowiem stężenia jonów wapniowych w cytoplazmie komórkowej aktywuje system kurczliwy komórki i powoduje jej skurcz. Pod wpływem jonów wapniowych następuje interakcja mięś- O d r u c h: reakcja ustroju na bodziec, zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego. Bodziec: zmiana w otoczeniu, w środowisku wewnętrznym organizmu lub w stanie jego części, która wyzwala ze strony ustroju reakcje, jeżeli osiągnie wielkość progową.

Łuk odruchowy: morfologiczne podłoże odruchu. Łuk składa się z receptora, włókna dośrodkowego, komórki czuciowej (prawie zawsze w zwoju międzykręgowym), włókna odśrodkowego tej komórki wchodzącego do rdzenia kręgowego i docierającego do komórki ruchowej rdzenia, z jej wypustki odśrodkowej i unerwianego przez nią elementu narządu wykonawczego (efektora). Między komórką czuciową i ruchową rdzenia może być wtrącona różna, niekiedy ogromna liczba neuronów pośredniczących. niowych białek kurczliwych (aktyny i miozyny), której następstwem jest m.in. zmiana przestrzennej konfiguracji i położenia cząsteczek tych białek względem siebie, prowadząca do zmniejszenia długości ich kompleksów i do skrócenia komórki mięśniowej. Jedno ze wspomnianych białek, miozyna, ma zarazem właściwości białka kurczliwego i enzymatycznego. Jest jednocześnie enzymem katalizującym rozpad (hydrolizę) adenozynotrójfosforanu (ATP).

Leave a Reply