Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” cz. II Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” cz. II

postheadericon Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” cz. II

Znalezienie i wykorzystanie odpowiedzi na pytania o możliwości przystosowawcze człowieka, o ich granice i sposoby poszerzenia tych granic jest istotne z punktu widzenia szans przetrwania człowieka jako jednostki i jako gatunku. Człowiek nie zawsze ma świadomość tego, że tworzony przezeń świat, „podporządkowany mu”, zmieniający się w coraz szybszym tempie, musi być światem, którego wpływ potrafi on znieść jako istota o określonych właściwościach biologicznych.

Podkreślono już, że sylwetka biologiczna współczesnego człowieka wykształciła się w ciągu setek tysięcy lat ewolucji, którą poprzedził rozwój innych form świata zwierzęcego. Mutacje, rekombinacje genowe i selekcja naturalna wyłoniły gatunek Homo sapiens. Niezwykła plastyczność fenotypowa pozwoliła na jego dalsze adaptacje do nadal zmieniających się warunków życia, w granicach zakreślonych przez stabilność genotypu.

Zmiany warunków życia, zmiany źródeł pokarmu, środowiska fizycznego itp. zadecydowały o obrazie i zakresie zdolności człowieka do adaptacji fizjologicznej, do przystosowywania się do wpływu różnorodnych czynników życia i środowiska bez uszczerbku dla sił fizycznych, dla zdrowia i bez zagrożenia życia.

Cechy te wykształcały się stopniowo, równolegle do trwających przez całe pokolenia powolnych zmian warunków życia i wiele z nich zostało utrwalonych genetycznie. Organizm człowieka dysponuje dzisiaj mechanizmami fizjologicznymi, które mu przwalają na tolerowanie szerokiego zakresu zmiennych wpływów środowiska i innych czynników życia. Rozległość tego zakresu jest bardzo duża. Coraz bliżej jesteśmy poznania jego granic zdeterminowanych genetycznie i coraz lepiej poznajemy sposoby doskonalenia indywidualnych zdolności przystosowawczych w sposób pozwalający na zbliżenie się do tych granic. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotyczy to człowieka – istoty, o której dzisiejszych właściwościach biologicznych zadecydowała przeszłość gatunku, będąca odbiciem wpływów świata, w którym się on rozwinął, środowiska, z którego wyłonił się człowiek.

Leave a Reply