Żywienie a zdolność do pracy - kontynuacja

postheadericon Żywienie a zdolność do pracy – kontynuacja

Wypełnienie tych ogólnych zaleceń konkretną treścią określającą szczegółowo zapotrzebowanie pokarmowe ludzi obciążanych różnego rodzaju pracą fizyczną, uprawiających różne dyscypliny sportu itd. jest w tej chwili jeszcze trudne i wymaga dalszych poważnych badań. Można wprawdzie dosyć łatwo obliczyć dobowy wydatek energetyczny górnika, hutnika, sprintera czy długodystansowca, ale nie ma pewności co do tego, czy zwiększeniu wydatku energetycznego towarzyszy proporcjonalny, równoległy wzrost zużycia różnych składników pokarmowych i różnych składników organizmu. Przeciwnie, wiele badań wskazuje na to, że i pod względem jakościowym straty te są odmienne podczas wysiłków fizycznych o różnym charakterze, różnym czasie trwania itp.

Prostując więc liczne, bezsensowne przesądy związane z żywieniem ludzi wykonujących ciężką pracę fizyczną, a zwłaszcza sportowców, trzeba jednocześnie rozumieć potrzebę opierania zasad tego żywienia na przesłankach naukowych i nie lekceważyć żywienia jako czynnika istotnego dla zachowania zdrowia i wysokich zdolności przystosowawczych człowieka. Zalecany czasem dla sportowców skład diety:

– 10-20% ogólnej wartości kalorycznej posiłków w postaci białka,

– 50-55% w postaci węglowodanów,

– 30-35% w postaci tłuszczów.

Nie jest jednak zupełnie pewne, czy powyższy, typowy skład diety nie powinien czasem ulegać pewnym modyfikacjom w zależności od rodzaju wykonywanych wysiłków. Zagadnienie to może wyjaśnić następujący przykład.

Leave a Reply