Żywienie a zdolność do pracy Żywienie a zdolność do pracy
przyczepy sprzedaż

postheadericon Żywienie a zdolność do pracy

Można nieraz zetknąć się z przekonaniem, że istnieją specjalne sposoby żywienia zwiększające zdolność człowieka do pracy fizycznej i jego sprawność psychiczną. Sportowcy, częściej trenerzy, a czasem lekarze sportowi poszukują sposobów żywienia i specjalnych ingredientów pokarmowych, które zwiększyłyby sprawność adaptacji wysiłkowej i szanse uzyskania rekordów sportowych.

Brak jest dotychczas dobrze udokumentowanych prac doświadczalnych, które uzasadniałyby takie przekonanie. Przeciwnie, wyniki poważnych badań fizjologicznych wskazują, że zwykła, mieszana, dobrze zbilansowana dieta jest równie właściwa dla człowieka prowadzącego siedzący tryb życia, jak wykonującego ciężką pracę fizyczną czy sięgającego po rekordy sportowe. Nie istnieją żadne szczególne triki żywieniowe, za pomocą których można by było poszerzyć granice przystosowania człowieka do obciążeń wysiłkiem fizycznym.

Pod mianem diety zbilansowanej rozumiana tu jest dieta dostarczająca do organizmu wszystkie składniki niezbędne do wyrównania strat energetycznych i innych, do odnowy komórek ulegających fizjologicznej degradacji i do wzrostu tkanek. Naturalnie pod względem wartości kalorycznej i zawartości różnych składników dieta zbilansowana człowieka wykonującego ciężką pracę fizyczną jest inna niż dieta człowieka prowadzącego siedzący tryb życia. Podobnie jak dieta człowieka żyjącego w zimnym lub gorącym środowisku. Brak natomiast dowodów na to, że powinna ona zawierać w szczególnie dużej ilości specjalne składniki pokarmowe. Dieta człowieka wykonującego ciężką pracę fizyczną powinna zapewnić pełne pokrywanie strat składników ustroju związanych z tą pracą, nie ma natomiast powodu, aby dodawać do niej cokolwiek w nadmiarze.

Leave a Reply